Charlie Chaplin:

Wanneer we van onszelf gaan houden, hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties met onszelf of met de anderen. Zelfs sterren botsen weleens en daaruit worden weer nieuwe werelden geboren.
Nu weet ik: dat is leven.

Begeleiding in Hooggevoeligheid

Ongeveer 1 op de 5 mensen is hooggevoelig of hoogsensitief. Hoogsensitieve personen (HSP) hebben een gevoeliger zenuwstelsel. Prikkels of indrukken komen hierdoor extra binnen en kunnen moeilijker gefilterd worden. Als je je hooggevoeligheid nog niet goed beheerst kan dit tot nadelen leiden. Het is dan ook goed om inzicht te krijgen en hoe om te gaan met hooggevoeligheid.
Ik begeleid individueel en in groepsverband(themagerichte ontmoetingsavonden). Daar hooggevoeligheid heel divers is,net zoals iedereen uniek is,kan ik bij de individuele begeleiding goed afstemmen om de juiste persoonlijke aandacht te geven die  nodig is. De ervaring dat je niet de enigste bent die hiermee worstelt geeft tijdens de ontmoetingsavonden extra ondersteuning om je hooggevoelgheid te accepteren en integreren in je dagelijkse leven. 

Thema gerichte ontmoetingsavonden:

Tijdens deze avonden krijgen wisselende thema's en onderwerpen de aandacht, de deelnemers mogen deze ook inbrengen.
Het doel: Elkaar ontmoeten in het hooggevoelig zijn, herkenning en erkenning.
Inhoud: Uitwisselen van ervaringen en kennis, meditatie en (lichaamsgerichte) oefeningen.
Data woensdagavond: 18 maart / 13 mei en 24 juni.
Tijd: 19.30 tot 21.30u
Kosten: € 20,00 per avond incl. kennismakings gesprek wat voorafgaand wordt gepland.
Plaats: Gezondheidscentrum Heel de Mens Nistelrodeseweg 9a in Uden

Herken je dit?

 • Dingen te snel gaan, waardoor je overzicht kwijt raakt?
 • Geluiden vaak te hard?
 • Voel je je regelmatig moe, emotioneel geraakt of uit evenwicht?
 • Heb je het gevoel dat je’ met alle winden meewaait’, meer op de omgeving afstemt dan op jezelf?

HSP geeft de volgende problemen als je het nog niet goed beheerst:

 • Je raakt van slag , stressgevoelig, prikkelbaar
 • Stemmingswisseling
 • Last van licht, geluid of geur
 • Je cijfert jezelf weg of verstopt jezelf
 • Verlies van regie
 • Je leeft niet voluit, je past je aan

Hoe transformeer je deze problemen met HSP

Door  bewustzijn en verbinding naar gedachten / gevoelens / emoties en lichaam. De volgende 4 stappen zijn daarin belangrijk:

 1. Herkennen door Zelfinzicht: Kennis vergaren, karakter herkennen en waarom reageer je op een bepaalde manier of situaties. Welke overtuigingen liggen daar aan ten grondslag?
 2. Erkennen door Zelfacceptatie: Problemen serieus nemen. Waar ben je bang voor om stappen te zetten? Het vechten of vluchten onder ogen zien en omarmen.
 3. Beschermen door Zelfrespect:  Weet je hoe je jezelf en je energie goed moet beschermen? Wat vind jij belangrijk in wat jou behoefte en grenzen zijn? Wanneer pas jij je aan?
 4. Integreren door Zelfmanifestatie: Jouw eigenheid laten zien, stralen en schitteren? Welke hobbels kan je verwachten en wat heb je daarin dan nodig?


Voordelen HSP

 • Intens kunnen genieten, gevoelig zijn voor sfeer en harmonie
 • Trouw en verantwoordelijk
 • Snel inzicht en overzicht hebben
 • Geïnspireerd zijn, creatief in denken en doen
 • Je sterk verbonden voelen en aandachtig aanwezig zijn
 • Beheers je je hooggevoeligheid, dan geeft dit voordelen in een leven waarin intens geleefd kan worden zonder dat dit nadelige gevolgen voor jezelf hoeft te hebben.

  Je bent uniek en de wereld heeft je daarin nodig om de intensiteit en vreugde te kunnen delen.