Charlie Chaplin:

Wanneer we van onszelf gaan houden, hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties met onszelf of met de anderen. Zelfs sterren botsen weleens en daaruit worden weer nieuwe werelden geboren.
Nu weet ik: dat is leven.

Begeleiding in het hooggevoelig zijn

Ongeveer 1 op de 5 mensen is hooggevoelig of hoogsensitief. Hoogsensitieve personen (HSP) hebben een gevoeliger zenuwstelsel. Prikkels of indrukken komen hierdoor extra binnen en kunnen moeilijker gefilterd worden. Als je je hooggevoeligheid nog niet goed beheerst kan dit tot nadelen leiden. Het is dan ook goed om inzicht te krijgen en hoe om te gaan met hooggevoeligheid.
Ik begeleid individueel en in groepsverband. Daar hooggevoeligheid heel divers is, zoals iedereen uniek is, kan ik bij de individuele begeleiding goed afstemmen om de juiste persoonlijke aandacht te geven die  nodig is. De ervaring dat je niet de enigste bent die hiermee worstelt geeft tijdens de ontmoetingsavonden extra ondersteuning om je hooggevoeligheid te accepteren en integreren in je dagelijkse leven.

Activiteiten voorjaar 2022:

* Informatieavond: Wat is hooggevoelig zijn?

Datum volgt nog.
Plaats: Gezondheidscentrum Heel de Mens Nistelrodeseweg 9a in Uden.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden
Aanmelden voor deelname via 06-51992561 of contacpagina

* Traject: Herkennen, Erkennen, Beheersen en Integreren van het hooggevoelig zijn.

Het traject bestaat uit 6 individuele gesprekken, waarvan het eerste een kennismakingsgesprek zal zijn. Tijdens het traject zal er ook 1 groepsbijeenkomst plaats vinden. De bijeenkomst geeft de mogelijkheid om ervaring uit te kunnen wisselen met andere hooggevoelige mensen. Deze groepsbijeenkomst vindt plaats op 14 november 2022 aanvang 19.30u t/m 21.30u

De volgende thema’s komen in dit traject aan bod:

 1. Herkennen en begrijpen van wat Hooggevoelig zijn is .
 2. Erkennen naar jezelf wat hooggevoeligheid met je doet en heeft gedaan in je leven.
 3. Hoe ga je om met dit gevoelige systeem en bescherm je jezelf op de juiste manier.
 4. Wat kom je tegen als je je hoogevoeligheid in het dagelijks leven een plek wil gaan geven.

Tijdens de gesprekken worden zowel de positieve als belemmerende factoren belicht van het hooggevoelig zijn. De bewustwording van deze factoren en ook de uitnodigen om nieuwe stappen te zetten, geven nieuwe  mogelijkheden om jouw leven te leven zoals dat goed voelt voor jou.
Kosten traject: € 300,00.
Mocht je via je werknemer dit traject kunnen volgen zijn de kosten: € 900,00.
Plaats: Gezondheidscentrum Heel de Mens Nistelrodeseweg 9a in Uden.
Aanmelden voor deelname via 06-51992561 of contacpagina

 

* Ontmoetingsavonden in hooggevoelig zijn

Er zijn twee vaste groepen waarbij de deelnemers na 5  bijeenkomsten besluiten of ze nog verder willen gaan naar een volgende cyclus van 5 bijeenkomsten.
1e groep : Woensdagavond 16 maart / 13 april / 11 mei / 15 juni en 13 juli
2e groep : Woensdagavond 23 maart / 20 april / 18 mei / 22 juni  en 20 juli
Het doel van deze bijeenkomsten: Elkaar ontmoeten in het hooggevoelig zijn met thema's die ook door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.
Inhoud: Uitwisselen van ervaringen en kennis, meditatie en (lichaamsgerichte) oefeningen.
Tijd: 19.30u tot 21.30u.
Kosten 5 avonden: € 125,00
Mocht je nog geen persoonlijk contact hebben gehad met mij dan vind er voorafgaande aan deelname een kennismaking gesprek plaats, kosten daarvoor € 30,00
Plaats: Gezondheidscentrum Heel de Mens Nistelrodeseweg 9a in Uden
Aanmelden voor deelname via 06-51992561 of contacpagina

Herken je dit?

 • Dingen te snel gaan, waardoor je overzicht kwijt raakt?
 • Geluiden vaak te hard?
 • Voel je je regelmatig moe, emotioneel geraakt of uit evenwicht?
 • Heb je het gevoel dat je’ met alle winden meewaait’, meer op de omgeving afstemt dan op jezelf?

Hooggevoeligheid geeft de volgende problemen als je het nog niet goed beheerst:

 • Je raakt van slag , stressgevoelig, prikkelbaar
 • Stemmingswisseling
 • Last van licht, geluid of geur
 • Je cijfert jezelf weg of verstopt jezelf
 • Verlies van regie
 • Je leeft niet voluit, je past je aan

Hoe transformeer je deze problemen met Hooggevoeligheid

Door  bewustzijn en verbinding naar gedachten / gevoelens / emoties en lichaam. De volgende 4 stappen zijn daarin belangrijk:

 1. Herkennen door Zelfinzicht: Kennis vergaren, karakter herkennen en waarom reageer je op een bepaalde manier of situaties. Welke overtuigingen liggen daar aan ten grondslag?
 2. Erkennen door Zelfacceptatie: Problemen serieus nemen. Waar ben je bang voor om stappen te zetten? Het vechten of vluchten onder ogen zien en omarmen.
 3. Beschermen door Zelfrespect:  Weet je hoe je jezelf en je energie goed moet beschermen? Wat vindt jij belangrijk in wat jouw behoefte en grenzen zijn? Wanneer pas jij je aan?
 4. Integreren door Zelfmanifestatie: Jouw eigenheid laten zien, stralen en schitteren? Welke hobbels kan je verwachten en wat heb je daarin dan nodig?


Voordelen Hooggevoeligheid

 • Intens kunnen genieten, gevoelig zijn voor sfeer en harmonie
 • Trouw en verantwoordelijk
 • Snel inzicht en overzicht hebben
 • Geïnspireerd zijn, creatief in denken en doen
 • Je sterk verbonden voelen en aandachtig aanwezig zijn
 • Beheers je je hooggevoeligheid, dan geeft dit voordelen in een leven waarin intens geleefd kan worden zonder dat dit nadelige gevolgen voor jezelf hoeft te hebben.

  Je bent uniek en de wereld heeft je daarin nodig om de intensiteit en vreugde te kunnen delen.